Environment

 

Vår CSR manager har ordet

Vi har många pågående projekt inom produktion, tillverkning och paketering för att bli ett hållbart företag. Jag anser att nyckeln till att lyckas med detta är transparens och det är inte förrän alla på företaget inser bakgrunden, fakta, anledningen till vår strategi och alla våra projekt som vi tillsammans kan göra förändringar.


En stor del tillbringar vi på våra arbetsplatser, och även där kan man med relativt enkla medel förändra. Därför startade vi vår hållbarhetsprocess med att ändra våra kontorsvanor för att få en mer hållbar arbetsplats. År 2010 satte New Nordic upp fyra olika kriterier som skulle uppfyllas under året. Under år 2011 fortsatte vi ändra våra vanor med 4 nya kriterier för att bli en ännu mer hållbar arbetsplats. Läs gärna mer i vår miljörapport 2012

Med vår ”gröna kontor”- strategi och in-house utbildning rörande olika social- och miljöfrågor började en kreativ känsla rörande ledning och ansvar ta fart. Från den känslan tog vårt skandinaviska initiativ ”I LOVE SAVING PLANTS” sin form. Under år 2011 startade vi ett samarbete med TianZi Biodiversity & Development Center i Yunnan, Kina. TianZi är ett av världens mest avancerade projekt (600 hektar) avseende att återställa regnskogen till dess ursprung. Vi har under året även bidragit till ytterligare ett projekt med fokus på de tjugo viktigaste nyckelplantorna inom området. Dessa tjugo arter är alla klassificerade som utrotningshotade och kommer via programmet ”I LOVE SAVING PLANTS” att bidra till att öka biomångfalden och gynna återväxten av andra unika arter, inte bara inom reservatet utan för hela regnskogsområdet. Det är ett fantastiskt projekt som förhoppningsvis ska sätta lite ljus på den viktiga frågan om vår planets biologiska mångfald och ekosystem, där regnskogarna är vår planets största hälsoapotek. Om du vill veta med om detta, besök gärna vår blogg http://newnordicsavesplants.wordpress.com/

I dag arbetar vi på New Nordic på ett mer miljövänligt sätt i vår dagliga gärning. Men detta är ett ständigt pågående arbete som aldrig blir ”färdigt”.

Read more about how we substitue our paper materials as part of our work with the environment.
 

Din säkerhet - Vår prioritet

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är ett förebyggande system för säker kost och kosttillskott, som täcker fysiska, kemiska och biologiska risker. HACCP används inom livsmedelsindustrin för att identifiera potentiella säkerhetsrisker. Ett egenkontrollprogram baserat på HACCP principerna finns framtaget och infört vid företaget. New Nordic är certifierat enligt Svensk Egenvårds ”System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument”.

(HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points)
 

New Nordic produkter

Fler och fler börjar inse att naturliga hälsoprodukter kan öka ens vitalitet och generellt förbättra människors livskvalitet. Här på New Nordic strävar vi efter att utveckla välkomponerade kosttillskott som kan bidra till ett långt, hälsosamt och aktivt liv. Tack vare innovativa produkter, skapar New Nordic nya marknader. Som en del av vår innovativa process, söker vi hela tiden nya ingredienser och sätt att använda dem. Detta är produkter, som är producerade i moderna och kontrollerade fabriker i Skandinavien. Vårt Silver träd är din garanti för en effektiv och säker produkt producerad i Skandinavien med omtanke om människa och natur.


Ingredienser

Precis som vi människor, är även växterna levande individuella organismer. Att välja ut arter och rätt växtdelar är en egen vetenskap. Det är en vetenskap och ett hantverk, som vi lägger tid på att förstå och optimera genom sekel av användning i olika kulturer världen runt. Våra naturliga ingredienser är därför odlade och tagna från olika platser och kulturer. Vi kallar det multikulturell kunskap, global och solid.