Naturens Kraft

Många moderna läkemedel har sin grund i en växt som till exempel pilträdets bark, som var originalkällan till aspirin.

Växter har varit en traditionellt viktig del av våra liv och dagliga umbäranden, vi vill fortsätta i den traditionen och finna säkra lösningar som ger oss en bibehållen vitalitet högt upp i åldrarna.