Vår produktion

Vi samlar in våra örter från världens alla hörn, där de har bäst förutsättningar att växa. Örterna väljs ut, torkas och sedan extraheras substanserna i växtdelarna så att de bevaras.

Alla tabletter är tillverkade och förpackade under farmaceutisk kontroll i toppmoderna fabriker i Sverige och Danmark. Efter omfattande tester och analyser kommer produkten till dig via våra lager och återförsäljare.